moje_udaje
info
O APLIKACI
O SPOLEČNOSTI
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

O APLIKACI

Prostřednictvím aplikace PRAHA SVÍTÍ můžete nahlašovat poruchy a nelegální výlepy černé reklamy na stožárech veřejného osvětlení a získat informace o zařízeních, která spadají pod správu společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s.

JAK PROBLÉM NAHLÁSIT?

1. Zadejte 6místné číslo stožáru, které najdete na kovovém štítku umístěném na stožáru. Pokud je na štítku umístěn i QR kód, stačí ho naskenovat a číslo se automaticky vyplní. Jestliže štítek s číslem stožáru chybí, klikněte na https://zjisti.si/zarizeni, kde na mapě Prahy identifikační číslo stožáru jednoduše najdete.

2. Místo čísla stožáru můžete zaslat jeho fotografii. Tu je možné nahrát z galerie vašeho zařízení nebo pořídit na místě.

3. Z menu vyberte typ poruchy (nesvítí / poškození / vypadlá dvířka / černá reklama / rušivé světlo).

4. Případně nám můžete k poruše napsat dodatečné informace nebo jiné skutečnosti.

5. Zaškrtněte, zda chcete být o vyřešení informováni (formou SMS nebo e-mailem).

6. Oznámení odešlete stisknutím tlačítka „ODESLAT“. Váš požadavek dorazí na dispečink THMP, který ho vyhodnotí a podnět předá k vyřešení.